Instruktioner til udskiftning af bremse skiver.

Bremseskiver er et præcisions produkt og, hvis de er korrekt monteret, vil din investering blive belønnet med en lang og problemfri levetid.
Hvis bremseskiverne ikke monteres korrekt, vil det ofte resultere i hurtig ødelæggelse af bremseskiven, der fører til vibration og støjproblemer, hvilket nødvendiggør en tidlig og omkostningsfuld udskiftning.

 

 1. Bremseskiver er korrosionsbeskyttede under fremstillingen. Hvis dette er et oliebaseret beskyttelsesmiddel, skal det fjernes fuldstændigt fra alle fladerne på bremseskiven ved hjælp af et egnet affedtnings middel. Du kan evt bruge Bremserens: https://www.enturo.dk/bremserens-motip-500ml.html
  Er skiverne coatede (Sort/Grå belægning) er det ikke nødvendigt at affedte, (kontroller alligevel for olierester). Denne belægning slides af i løbet af de første 500km.
 2. vigtigt: Hjulnavets overflade skal rengøres grundigt, inden bremseskiven monteres, med alle spor af rust og snavs fjernet. Utilstrækkelig rengøring resulterer i, at bremseskiven bliver skæv. Dette vil forårsage vibration i både bremsepedalen og rattet under bremsning.
 3. Nogle bremseskiver er retnings bestemte, sørg for at vende dem rigtigt ifølge billede:

  Bremseskiver retnings bestemte
 4. Kontrol af skivekast: Ved montering af skiven skal skivekastet kontrolleres ved hjælp af et måle ur monteret på en magnetisk base. Den magnetiske base skal fastgøres til en passende del af køretøjets ophæng/karosseri og måle skivekastet. Hvis skivekastet overstiger 0,15 mm, skal skiven fjernes fra navet, og monteringsfladerne kontrolleres for fejl og renhed. Hvis det er praktisk muligt, skal skiven drejes 90 grader før genmontering.
  gentag testen for at kontrollere, at skivekastet ikke overstiger 0,15 mm.

 

 

ADVARSEL.

 • Udskift altid nye bremseskiver i par.
 • Skift altid til nye bremseklodser hver gang bremseskiverne udskiftes, uanset slitage.
 • Hjulmøtrikker skal strammes i diagonalt mønster ved hjælp af en momentnøgle.
 • Alle fastgørelser bør strammes i overensstemmelse med bilfabrikantens retningslinjer.

 

Montering, tilkørsel og tips til at undgå skæve skiver.

Når du monterer bremseskiver, skal du altid sørge for, at skiverne og navets monteringsflader er helt rene.

Undladelse af at gøre dette kan føre til skivekast, som kan føles som skæve bremseskiver.

Skivekast skal maksimalt være 0,15 mm målt på yderkanten.

Den måde, hvorpå bremseskiver fremstilles betyder, at nye bremseskiver meget usandsynligt bliver skæve, men hvis du finder skivekast ved montering, skal du blot rotere skiven til næste hulplacering på navene.

Det er afgørende, at skivekast minimeres i monteringsfasen, hvis der er skivekast nu, kan det føre til variation i tykkelse på et senere tidspunkt, der vil medføre vibrationer og forringet bremseevne.

Du skal sørge for at alle kalibre og glidestempler mv. er nemt bevægelige. Enhver stramhed kan føre til overophedede skiver, klodser og endda lejer.

Tilkørsel vil tage omkring 300 km. Dette gør det muligt for klodser at etablere en god anlægsflade på skiverne. De første 300 km eller deromkring undgås, så vidt muligt, nødbremsning eller hårde opbremsninger.

Skæve bremseskiver

Det er næsten umuligt at gøre bremseskiver skæve af normal brug / let banebrug. Vibrationer gennem rattet skyldes for det meste bremsebelægninger, der sidder fast på skiverne. Dette kan ske efter nogle opbremsninger og især hvis stoppet, når skiverne og klodserne er varme. dvs. ved et kryds osv. Undgå for så vidt muligt, at holde tryk på bremsepedalen, eller endda håndbremsen, i længere perioder, mens bremserne er varme. Hvis du tror, at du har belægninger på bremseskiven, kan du fjerne dem ved at lave flere hårde opbremsninger i træk og undgå at holde tryk på bremsepedalen efterfølgende. Kør i 2-3 km for at lade bremserne afkøles konstant. Forskellige bremseklodser har forskellige temperatur ratings. Når dette driftsområde er overskredet, kan du få vibration. Det er muligvis bremseklodserne der bliver skubbet tilbage af skiverne, når pedalen påføres. Lad bremserne køle ned og alt burde være i orden.